99,9% Klientów poleca PEPI (2 669 zweryfikowanych ocen)
99,9% Klientów poleca PEPI (2 669 zweryfikowanych ocen)

Zasady promocji “Apaszka gratis przy zakupie dowolnego koca piknikowego i przewijaka turystycznego”.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji o nazwie Apaszka gratis przy zakupie dowolnego koca piknikowego i przewijaka turystycznego”. (zwanej dalej „Promocją”) jest DOMY AM7 SP Z O O, ul. Rusałka 11, 20-103 z siedzibą w Lublinie (60-425), KRS pod numerem  KRS 0000782402, NIP 9462688171, (zwana dalej: „Organizatorem”).

2. Promocja trwa od dnia 22.04.2023 do dnia 30.04.2023do godziny 00.00 lub do wyczerpania zapasów

§2 WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI

1. Promocja polega na przyznaniu apaszki przy zakupie zestawu składającego się z: dowolnego koca piknikowego i przewijaka turystycznego

2. W Promocji może wziąć udział każdy Klient Sklepu (zwany dalej „Uczestnikiem”), który w okresie trwania Promocji dokona zakupu koca piknikowego i przewijaka turystycznego. W koszyku należy zaznaczyć/ wybrać apaszkę, która ma zostać dodana do zamówienia.

4. Uczestnik może wziąć udział w Promocji dowolną ilość razy, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków opisanych w ust. 2 powyżej.

§3 REKLAMACJE/ZWROTY

1. Reklamacje dotyczące Promocji można składać na adres e-mail: sklep@pepi.com.pl lub adresy w skazane w dziale Regulaminu Sklepu. W treści reklamacji należy krótko opisać okoliczności uzasadniające jej złożenie.

2. Zwrot produktów z promocji “Apaszka GRATIS do zakupu koca piknikowego i przewijaka turystycznego” możliwy jest tylko przy zwrocie całego zamówienia, lub w przypadku jednej sztuki zwrot musi nastąpić razem z gratisową apaszką.