99,9% Klientów poleca PEPI (2 669 zweryfikowanych ocen)
99,9% Klientów poleca PEPI (2 669 zweryfikowanych ocen)

11 listopada – jak nauczyć dziecko patriotyzmu?

Jak rozmawiać z dziećmi o patriotyzmie i rozbudzić w nich miłość do Ojczyzny ?
Patriotyzmu należy uczyć od najmłodszych lat poprzez budzenie miłości do Ojczyzny i przekazywanie treści bliskim dziecku. Propagowanie polskiej tradycji, obrzędów, zabytków jako wartości ogólnonarodowych pozwala utożsamiać się jako obywatela Polski.

Droga Polski do odzyskania niepodległości wiąże się z zakończeniem I Wojny Światowej. 11 listopada 1918 roku marszałek Józef Piłsudski został naczelnym wodzem wojsk polskich. Państwo polskie odrodziło się po wielu latach zaborów.

W kształtowaniu postaw patriotycznych u dzieci największy wpływ mają rodzice. To Oni wychowują dziecko według własnego systemu wartości . Rodzina budzi w dziecku przywiązanie do Ojczyzny i kształtuje uczucia, które w przyszłości mogą zrodzić się w patriotyzm. Jeżeli rodzic będzie pielęgnował uczestnictwo w uroczystościach, dumnie śpiewał hymn i szanował symbole narodowe, to dziecko zacznie go naśladować powielając tym samym dobre wzorce. Dzięki temu małymi kroczkami kształtujemy w dzieciach dumę narodową i świadomość bycia Polakiem.

Dzieci z natury są ciekawe. Czasem z pozoru prosta czynność jak np.: kibicowanie polskim sportowcom, pokaże dziecku, że rodzice czynnie uczestniczą w wydarzeniach związanych z ich krajem i dobrze mu życzą. Obrzędy, tradycje, to wszystko uczy dzieci kocha swój kraj poprzez bogactwo kultury, poznanie symboli narodowych czy hymnu Polski.

Pokazanie dzieciom tradycji i obrzędów naszego regionu pozwala wzbudzić w nich więź z regionem.

A wy jakie macie sposoby na nauczenie dziecka patriotyzmu?